8. 8. 1996

OT-64


Elektrón + Zenit, rok 1995, číslo 8, Mierka 1:35, doba práce 27 hodín, počet dielov: 213, umiestnený na železničnej stanici  Brezno