15. 3. 2023

Škoda 706 RTH PP 20-1


CZ, Minimodely, Schroub, SCH13, rok 2021, Mierka 1:100, doba práce 40 hodín, počet dielov 151, rozmery 110 x 40 x 38. Rozmery sú s vysunutými podperami. Všetky časti nadstavby sú pohyblivé.