16. 6. 1998

Volkswagen 82 Kubelwagen


Elektrón + Zenit, rok 1997, číslo 6, Mierka 1:24, doba práce: 8 hodín, počet dielov: 74, umiestnený na železničnej stanici Brezno