8. 8. 1999

Tatrapan


Elektrón + Zenit, rok 1997, číslo 2, Mierka 1:35, doba práce: 25 hodín, počet dielov: 214, umiestnený na železničnej stanici Brezno