1. 9. 2002

IL-4


Maly modelarz, rok 1988, číslo 10, Mierka 1:48, doba práce: 20 hodín, počet dielov: 77, rozmery 308 x 445 x 90, venovaný firme Jamig