6. 6. 2005

Raketoplán Buran


FiFík, rok 2005, číslo 6. Bez mierky, doba práce: 2 hodiny, počet dielov: 20, rozmery 150 x 100 x 40, umiestnený v CVČ Brezno