4. 4. 1997

BVP-2


Elektrón + Zenit, rok 1997, číslo 5, Mierka 1:35, doba práce: 15 hodín, počet dielov: 118, umiestnený na železničnej stanici Brezno