5. 1. 2003

Autobus C-734, 735 - zemný plyn


FiFík, rok 2003, číslo 1, Bez mierky, doba práce: 5 hodín, počet dielov: 20, jeden autobus venovaný Vladovi Vlčekovi a druhý autobus venovaný SPŠ Dopravnej Zvolen