2. 2. 1997

OT-65


Elektrón + Zenit, rok 1996, číslo 2, Mierka 1:35, doba práce: 16 hodín, počet dielov: 155, umiestnený na železničnej stanici Brezno