15. 3. 2000

14. 3. 2000

Virago 149


FiFík, rok 2000, číslo 4, Bez mierky, doba práce: 4 hodiny, počet dielov: 15, rozmery 120 x 70 x 95, umiestnený v CVČ Brezno

13. 3. 2000

Športové lietadlo


FiFík, rok 2000, číslo 5, Bez mierky, doba práce: 8 hodín, počet dielov: 15, rozmery 180 x 180 x 70, venovaný firme Jamig