28. 2. 2000

Cisternový náves SCANIA


PK-Graphica, rok 1999, číslo 15, Mierka 1:32, doba práce: 30 hodín, počet dielov: 85, rozmery: 300 x 75 x 90, venovaný SPŠ Dopravnej Zvolen