23. 8. 2020

Renesančná radnica v Bardejove 1505 - 1582


SK, Fifík, rok 2018, číslo 9, Mierka 1:200, doba práce 18 hodín, počet dielov 69, rozmery 135 x 80 x 115. Venovaný SPŠ Stavebnej v Nitre.

22. 8. 2020

Rodinný dom RD O 120


Vlastná výroba s veľkou pomocou nevesty, ktorá to nakreslila. Pokusy začali v roku 2016 a vlastná stavba prebehla na dva pokusy v januári 2017. Tento model ešte čakajú nejaké úpravy, ale návod už je skoro hotový. Mierka 1:87, doba práce asi 10 hodín, ale s korekciami by to bolo asi dvakrát toľko. Počet dielov asi 50, rozmery 230 x 195 x 75. Venovaný SPŠ Stavebnej v Nitre.

20. 8. 2020

Hotel Rotunda na Chopku (2004 m nm)


SK, Fifík, rok 2020, číslo 3, Mierka 1:500, doba práce 11 hodín, počet dielov 33, rozmery 230 x 120 x 45. Je tam jedna chyba na diely 22, kde je vykrojenie v smere na sever opačné. Venovaný SPŠ Stavebnej v Nitre.

18. 8. 2020

Obrnený vlak Slovenského národného povstania

CZ, abc, rok 1983, ročník 28, číslo 23, Mierka 1:120, doba práce 19. Modely sú tzv. "PREVLEKOVÉ" (navlečú sa na podvozky modelovej železnice veľkosti TT).
Popis modelov je z predného radu z ľava a potom zadný rad z ľava a označenie je podľa návodu k vystrihovačke:
A - Tykadlový vozeň - 1 diel, rozmery 108 x 25 x 9,
B - Delový vozeň - 12 dielov, rozmery 73 x 28 x 34,
C - Tankový vozeň - 10 dielov, rozmery 75 x 23 x 32,
D - Lokomotíva - 10 dielov, rozmery 83 x 30 x 37,
E - Tankový vozeň s priestorom na uhlie - 10 dielov, rozmery 110 x 25 x 31,
F - Guľometný vozeň - 47 dielov, rozmery 72 x 32 x 35.

14. 8. 2020

Československí legionári (Czechoslovak Legions)

CZ, Bestpapermodels, rok nezistený, Mierka 1:87, doba práce 21 hodín,
Delový a guľometný vozeň - 61 dielov, rozmery 126 x 43 x 44,
Plošinový (tykadlový) vozeň - 38 dielov, rozmery 126 x 31 x 15,
Obrnený automobil Austin-Putilov - 26 dielov, rozmery 46 x 18 x 20,
Dioráma - 212 dielov, rozmery 250 x 90 x 38.

3. 8. 2020

Vietnam 1968CZ, abc, rok 2011, ročník 56, číslo 16, Mierka 1:87, doba práce 19 hodín:
M 113 ACAV - 31 dielov, rozmery 57 x 27 x 29,
PT-76 - 21 dielov, rozmery 90 x 37 x 34,
Dioráma - 46 dielov, rozmery 19 x 120 x 68.