13. 1. 1999

Kenworth W 900 ďiaľkový ťahač s návesom


JES, rok 1992, číslo 1, Mierka 1:32, doba práce: 30 hodín, počet dielov: 110, rozmery: 600 x 80 x 130,  venovaný SPŠ Dopravnej Zvolen