20. 12. 1999

B-24 Liberátor


GPM, rok 1998, číslo 08, 48, séria G, Mierka 1:33, doba práce: 150 hodín, počet dielov: 620, rozmery: 730 x 1020 x 260

17. 12. 1999