12. 12. 1997

Boeing 737 - 300


abc, rok 1997, ročník 42, číslo 9, Mierka 1:150, doba práce: 10 hodín, počet dielov: 94, venovaný firme Jamig