23. 9. 2016

18. 9. 2016

Lavočkin La-7 (Ivan Kožedub)


PL, ModelArt, Answer, rok 2006, číslo 3, Mierka 1:33, doba práce 76 hodín, počet dielov 540, rozmery 230 x 260 x 95. Nižšie je ešte 29 fotiek aj z postupu výroby modelu. Návod a návodné kresby sú značne chudobné, motor je hviezdicový 2 x 7 valcov = 14 a vo vystrihovačke je ich iba 10.