31. 5. 2013

Iljušin Il-4


Paper design, rok 2011, číslo 5, mierka 1:33, doba práce 22 hodín, počet dielov 98, rozmery 470 x 660 x 120, umiestnený v CVČ Brezno

24. 5. 2013

ESKA - 1


Junij technik, rok nezistený, mierka 1:33, doba práce 12 hodín, počet dielov: 58, rozmery 240 x 200 x 70, umiestnený v CVČ Brezno

9. 5. 2013