28. 3. 2016

SKOT


Vydal AOZ Trenčín ako propagačnú nepredajnú tlačovinu, vytlačil OZ-026 Šternberk, rok nezistený, ale malo by to byť minulé storočie, Mierka 1:35, doba práce 36 hodín, počet dielov 109, rozmery 198 x 70 x 80, mierka na tlačovine nebola uvedená a premeraním modelu sa to krútilo okolo tejto mierky tak som to uviedol.