24. 11. 2001

Rhódsky kolos


Elektón + Zenit, rok 1988, číslo 7, Bez mierky, doba práce: 20 hodín, počet dielov: 70, rozmery 150 x 100 x 220

20. 11. 2001

Sgs (Pasy)


Vlastná výroba vznikla pre potreby umiestnenia vojenskej techniky v mierke 1:32 a 1:35, za podklady ďakujem Petrovi Humárovi, za nastriekanie ďakujem Petrovi Mazurekovi, za vytlačenie tabúľ na vagóne ďakujem Felixovi Vlčekovi, za výrobu drevených podvalov Svetozárovi Matuškovi, Mierka 1:35, doba práce: 10 hodín, počet dielov: 20 umiestnený na železničnej stanici Brezno


10. 11. 2001

Hks (M)


Vlastná výroba vznikla pre potreby umiestnenia vojenskej techniky v mierke 1:32 a 1:35, za podklady ďakujem Petrovi Humárovi, za nastriekanie ďakujem Petrovi Mazurekovi, za vytlačenie tabúľ na vagóne ďakujem Felixovi Vlčekovi, Mierka 1:35, doba práce: 10 hodín, počet dielov: 20 umiestnený na železničnej stanici Brezno