16. 8. 2008

BM-13 Katuša na podvozku Studebaker


Chelabiev, rok 2004, Mierka 1: 25, Doba práce: 100 hodín, počet dielov: 670, rozmery 290 x 100 x 110, model je robený iba z kancelárskeho 80 g papiera ako pokus

11. 6. 2008

22. 3. 2008

20. 3. 2008

15. 2. 2008