15. 6. 1997

Montgofliera


abc, rok 1997, ročník 41, číslo 21, Bez mierky, doba práce: 3 hodiny, počet dielov: 25, venovaný firme Jamig

6. 6. 1997

Bedford auto caravan


abc, rok 1997, ročník 41, číslo 22, Mierka 1:32, doba práce: 4 hodiny, počet dielov: 29, venovaný SPŠ Dopravnej Zvolen