15. 9. 1997

Apollo 13

Elektrón + Zenit, ročník 1988, číslo 01, Bez mierky, Doba práce: 21 hodín, počet dielov: 80, rozmery: 80 x 80 x 500, umiestnený v CVČ Brezno

Tatra 85


abc, rok 1997, ročník 41, číslo 16, Mierka 1:35, doba práce: 8 hodín, počet dielov: 90, umiestnený na železničnej stanici Brezno

Mulda 120 snehové pásové vozidlo


Elektrón + Zenit, rok 1988, číslo 4, Bez mierky, doba práce: 30 hodín, počet dielov: 97, rozmery: 150 x 150 x 110, venovaný SPŠ Dopravnej Zvolen