7. 5. 2001

Lavočkin La-7 (Ivan Kožedub)


Model Kartonowy, rok 1983, číslo 1, Mierka 1:33, doba práce: 20 hodín, počet dielov: 119, rozmery 257 x 296 x 85, venovaný firme Jamig