6. 2. 2002

2. 2. 2002

742 (T 466.2) motorová lokomotíva


abc, rok 2002, ročník 47, číslo 2, Mierka pôvodného modelu 1:87, prekreslený do mierky 1:35 aby sa dal použiť k vagónom a navagónovanej technike, doba práce: 10 hodín, počet dielov: 45, umiestnený na železničnej stanici Brezno