5. 5. 2005

Víťazný oblúk v Paríži


FiFík, rok 2005, číslo 6, Bez mierky, doba práce: 1 hodina, počet dielov: 2, rozmery 130 x 65 x 135, umiestnený v CK Jamig