6. 6. 2000

Parlophon 1913 mechanický gramofón


abc, rok 2000, ročník 45, číslo 11, Bez mierky, doba práce: 7 hodín, počet dielov: 62, rozmery 70 x 70 x 1602 komentáre: