10. 11. 2016

Iljušin Il-2


UA, Akademia junogo modelista, rok 2012, Mierka 1:33, doba práce 26 hodín, počet dielov 181, rozmery 260 x 320 x 70. Model je ponúkaný v dvoch variantách kabíny otvorenej a zatvorenej bez skla. Vylepšil som to zasklením. Umiestnený na Železničnej stanici v Brezne.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára